Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN
90 (362) 457 60 63

Hakkımızda

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, karar ve uygulama alanında bilgi üreten ve bilgi kullanan araştırmacılara bilimsel ve teknik bilgi sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetleri planlamak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek görev, yetki ve sorumluluğumuzdur.

Duyuru & Haberler
Elsevier 5N1K EKUAL Seminer Serileri – Eylül Programı Etkinlik sayfası (program & kayıt) : https://www.elsevier.com/tr-tr/events/webinar-turkey-announcement-page  *Excel formatındaki program buradaki linkten indirilebilir >> https://drive.google.com/file/d/1pTg8SkbQeoIASMwAIf8KpetiB8O53a0F/view?usp=sharing Teknik Bilgiler: Eğitimler Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir ve...
Eylül ayında çevrimiçi gerçekleştirilecek ve eğitim dili Türkçe olacak Web of Science Core Collection/ Journal Citation Reports/ InCites/ Publons eğitim programı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Katılım sertifikası verilecek olup kayıt için...
Akademik Yayın Portalı OMÜ Yayınları hizmetinizdedir… Erişim linki: http://omukitap.omu.edu.tr/
DSpace@OMÜ Kurumsal Akademik Arşiv web sitesi yayında… Erişim linki: http://acikerisim.omu.edu.tr/xmlui/
Blog
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz :