Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN
90 (362) 457 60 63

Abone Veritabanları

Anasayfa » Abone Veritabanları

American Medical Association (AMA) tarafından yayınlanan 10 adet Tıp dergisine tam metin erişim sağlanır, dergilere tam metin erişim 2018 yılı ve öncesini kapsamaktadır.

American Society of Agricultural and Biological Engineers yayınlarına tam metin erişim sağlayan platform..

British Medical Association tarafından yayınlanan klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp konularında önde gelen 30 adet tıp dergisine tam metin erişim sağlanır, dergilere tam metin erişim 2018 yılı ve öncesini kapsamaktadır.

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır..

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan tam metin e-kitap koleksiyonudur. CAB Direct Online Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu: https://prezi.com/jcfthglyuz7_/cab-direct-platformu-tantm-ve-kullanm-sunumu/

Oxford University Press (OUP) tarafından yayınlanan dergilerden oluşan veritabanı; sanat, beşeri bilimler, biyokimya, moleküler biyoloji, ekoloji, iletişim, bilgisayar, mühendislik, genetik, ekonomi, işletme, ziraat, sağlık, tarih, dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, tıp, diş hekimliği, müzik, felsefe, siyasetbilim, din, psikoloji ve sosyoloji konularındaki dergileri içermektedir, dergilere tam metin erişim 2018 yılı ve öncesini kapsamaktadır.

Diş Hekimliği konularında tam metin kaynaklara erişim imkanı verir.

  • EBSCO Veritabanları (EKUAL)

Bu kapsamlı koleksiyon, bir üniversitenin araştırma yaptığı tüm konularda onbinlerce dergiyi özetleri ile birlikte indekslemekle kalmaz, 20,100’den fazla tam metin dergiye erişim imkanı sunar. Ayrıca, daha birçok farklı tam metin doküman içerir. eKitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri ve raporlar bu doküman türlerinden bazılarıdır. Özenle oluşturulan bu koleksiyondaki yayınlar; dünyanın en önemli yayıncılarından derlenmiş, alan indeksleri ve atıf indekslerine girebilmiş dergilerden oluşmaktadır.

EKUAL Kapsamındaki 26 Veritabanının tümü için erişim adresi:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost

Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan Education Source veri tabanı, dünyanın en prestijli ve hakemli eğitim dergileri koleksiyonunu sunmaktadır ve eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için birincil danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanan bu eşsiz veri tabanı binlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Education Source veri tabanı, kullanıcılarınızın araştırmalarına değer katacak kitap, dergi, konferans bildirisi, kitap eleştirisi gibi çok çeşitli formatlarda birçok kaynağa erişim sağlamaktadır.

Muhasebe ve Finans, Otomasyon, İş Etiği ve Tıp Hukuku, Sayısal Analiz, Matematik, Ekonomi, Eğitim, Elektronik Üretim ve Paketleme, İnovasyon, Sağlık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sanayi ve Kamu Sektörü Yönetimi, Bilgi ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletme, Öğrenme ve Geliştirme, Kütüphane ve Bilgi Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimi, İşletme, Kalite, Pazarlama, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Operasyon ve Lojistik Yönetimi, Organizasyon Çalışmaları, Performans Yönetimi ve Ölçümü, Strateji, Turizm ve Ağırlama, Siyaset ve Politika, Sosyoloji ve Antropoloji, Dil ve Dilbilim, Çevre, Psikoloji konularını içeren dergileri tam metin olarak kapsayan veritabanıdır.

  • Emerald Social Sciences eKitap Serileri:

Daha çok eğitim ve sosyoloji konusunda seri kitaplar içeren Sosyal Bilimler seri kitap paketi 1999 yılından başlayan eski ciltleri de dahil olmak üzere, yeni yayımlanacaklarla birlikte erişime açık olacaktır.  Yeni kitaplar yayımlandıkça erişime açılacaktır.
Emerald Social Science eBook koleksiyonu (Excel Dosyası)
Sociology Kitapları için; http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40057538
Education Kitapları için; http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40056804

Kaynak düzenleme, araştırmalarınızı paylaşma ve kaynakça oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecinizi sorunsuz ve kolay hale getiren bir yazılımdır.

Hukuk alanında 100 milyondan fazla sayfaya ve 2.000’den fazla hukuk / hukukla ilgili dergiye erişimi kapsayan bir veritabanıdır.

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın ve konferans bildirilerini tam metin olarak kapsar.

InCites araştırmacı ve kurumlara ait yayınları değerlendirmeye olanak sağlayan bir akademik performans değerlendirme aracıdır. Bu araç, Web of Science atıf indeksi içeriğindeki yayınları yazar, kurum, coğrafi bölge, konu alanı, kaynak ve fon sağlayıcı kuruluşlar ölçeğinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi sağlar.

İslam ve Müslüman dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan bibliyografik bir veritabanıdır.

Akademik çalışmalarda makale kontrolü için kullanılan akademik intihal engelleme programıdır. IThenticate programı, 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veri tabanı ile programa yüklenen makale, ders kitabı, ders materyalleri, proje teklifleri karşılaştırmasının ve benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

İntihal.net (www.intihal.net) çevrimiçi kullanılabilecek bir benzerlik tespit yazılımıdır. Programla ilgili akademik veya öğrenci hesabı oluşturmak isteyen OMÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, erişim tanımlamaları ve hesap aktivasyon işlemleri için https://app.intihal.net/?modul=kullanici_yeni kayıt oluşturmaları gerekmektedir.

Erişim Adresi: https://intihal.net

Not: Kayıt işlemlerinin onaylanması için kayıt sırasında omu.edu.tr uzantılı mail adresi kullanılması gerekmektedir. (İletişim için ; Kütüphaneci Nagehan SARIOĞLU e-posta : nagehan.sarioglu@omu.edu.tr dahili telefon : 6823)

Kullanım Kılavuzu

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir.
Çevrimiçi Tanıtım ve Kullanım Sunumu: https://prezi.com/0xeo7qnis3nf/journal-citation-reports-jcr/

Bilimsel çalışmaları​n görsel bir biçimde yayınlandığı​ ve içeriğinde bilimsel video kayıtlarının bulunduğu JOVE veritabanı​nın tüm paketleri abonelik kapsamında erişime açılmıştır.

JSTOR, içerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

Mühendislik ve ilgili bilim dallarına ait elektronik kitaplara ait tam metin veri tabanıdır. Veri tabanı için Türkçe Eğitim Videosu (Gelen ekranda sağ üst kısımda “Türkiye” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.)

Yeni nesil hukuk bilgi sistemi. Mevzuat, içtihat, literatür, dilekçe, sözleşme vb. içerir.

İlaç tedavisi güvenliğinde, sağlık ve hastalık yönetiminde, toksiloji bilgisinde ve hasta eğitiminde tutarlılığı garanti etmek için tam bilgi sunar, kanita dayali tip, ilac bilgileri, toksikoloji ve alternatif tip konularini kapsayan bir referans kaynagidir.
Erişim tek kullanıcılıdır, kullanıcı adı ve şifre için ; kutuphane@omu.edu.tr adresine unvan, bölüm, ad, soyad, dahili telefon ve elektronik posta adresinizi bildirmeniz gerekmektedir.

Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanlarındaki tam metin e-dergilerden oluşturmaktadır.

  • Naxos Music Library

Dünyanın en geniş kapsamlı online klasik müzik koleksiyonudur. Erişim linki: https://omu.naxosmusiclibrary.com/

  • Naxos Video Kütüphanesi

Dünyanın en önemli sahne sanatları kayıt firmalarından 3.500’ün üzerinde uzun metrajlı konser, opera, bale, film ve belgesel sunuyor. Erişim linki: https://omu.naxosvideolibrary.com/

Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili LWW dergilerini tam metin olarak kapsar.

Grove Music Online, 2001 yılından bu yana müzik araştırmaları için önde gelen bir online kaynak olmuştur. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. baskı (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992) ve The New Grove Dictionary of Jazz, 2. baskı (2002) tam metinlerinin yanı sıra çok sayıda müteakip güncellemeler ve düzeltmeler sunan, müzik ile ilgili akademik bilgiye dair kapsamlı incelemelerden oluşur. Dünya çapında 6,000’in üzerinde akademisyenin katkılarıyla 50,000’den fazla imzalı makale ve 30,000’den fazla biyografi içeren Grove Music Online, müziği tüm yönleriyle ele alan eşsiz bir otoritedir.
Erişim linki : https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic

Oxford Reference Veritabanı; arkeoloji, dilbilimi, din, edebiyat, felsefe, fen bilimleri ve teknoloji, hukuk, klasik çalışmalar, medya çalışmaları, mimarlık, müzik, sosyal bilimler, tarih, tıp ve sağlık, toplum ve kültür alanlarında referans kaynakları, sözlükler, kılavuz ve ansiklopedileri kapsamaktadır.
Erişim Linki: www.oxfordreference.com

İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır

İnsan anatomisine ait tüm katmanları interaktif bir şekilde modelleyerek tıp uzmanlarının çalışmalarında katkı sağlar. Aynı zamanda tıp eğitiminde kullanılabilecek ve tıp öğrencilerinin yetiştirilmesi sürecine destek verecek benzersiz bir kaynaktır.
Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri’nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861’de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.  Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir. Yardım dokümanı : https://proquest.libguides.com/pqdttr

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda dergilere tam metin erişim imkânı sağlar, dergilere tam metin erişim 2019 yılı ve öncesini kapsamaktadır.

Fen bilimleri teknoloji ve tıp alanlarındaki Elsevier tam metin dergi koleksiyonudur.

Araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet ve atıf veri tabanıdır.

Sosyal Bilimler alanında yayınlanan 570 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.

SPORTDiscus with Full Text, spor, spor hekimliği ve spor bilimleri ile ilgili tüm alanlardaki en itibarlı ve kaliteli dergileri içeren, bu disiplinlerdeki araştırmacılar için özel olarak hazırlanmış en temel tam metin veri tabanıdır. Bu güvenilir kaynak, SPORTDiscus indeksinde yer alan ve indeks içerisinde en çok kullanılan dergileri tam metin olarak araştırmacı ve öğrencilerin kullanımına sunmaktadır. Tam metin arşivi 1930’lu yıllara kadar uzanan SPORTDiscus with Full Text, sunduğu yüzlerce dergi ile spor bilimlerine ve spor hekimliğine yönelik literatürünün tümünü eksiksiz şekilde içeren en kapsamlı kaynaktır.

Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki dergilere tam metin erişim sağlar.

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Thieme yayınevi tarafından yayınlanan 19 tanesi açık erişim olmak üzere 61 adet Tıp dergisine tam metin erişim sağlanır. Açık erişim dışı dergilerin erişim yılları 2000-2018 şeklindedir.

Akademik çalışmaların kontrolü için öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılan akademik intihal programıdır. Ayrıntılı bilgi..

Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu ile ülkemizde akademik yayıncılık alanından Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ege Yayınları, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Müzik Eğitim Yayınları, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi, Seçkin Kitabevi’ne ait 5000’i aşkın Türkçe kitap elektronik ortamda sunulmaktadır.

Turcademy kullanım rehberi https://www.youtube.com/watch?v=mRGzEDfpE70

Atıf Dizini Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır. Atıf Dizini’nin amacı Türkiye kaynaklı “sağlık bilimleri” dergilerinde yayımlanmış güncel makalelere hızlı, kolay ve tek merkezden erişim sağlamak ve ulusal dergilerin atıf sayılarını arttırmaktır.  Universite icinden, ilgili fakultelerinizdeki her kullanicinin bir kereye mahsus ”yeni kullanici” olarak yukarida bulunan kayit adresi linkinden kayit yapmasi gerekmektedir.
Bu kayit islemi tamamlandiktan sonra, kendi olusturduklari kullanici adi ve sifre ile her zaman kurum ici / kurum disi erisim saglayabilirler.

Sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veritabanıdır, doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1980’den günümüze makalelerin, 1990’dan günümüze bildirilerin, bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler. Veritabanı ile ilgili eğitim dosyaları..
Yeni ara yüzün tanıtım filmi..

Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz :