Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN

Abone Veritabanları

Anasayfa » Abone Veritabanları

American Medical Association (AMA) tarafından yayınlanan 10 adet Tıp dergisine tam metin erişim sağlanır, dergilere tam metin erişim 2018 yılı ve öncesini kapsamaktadır.

Annual Reviews; yaşam bilimleri, biyomedikal bilimleri, fen bilimleri, tarım bilimleri, sosyal bilimler ve ekonomi alanında dünyanın önemli derleme dergilerinden oluşmaktadır.

American Society of Agricultural and Biological Engineers yayınlarına tam metin erişim sağlayan platformdur. Dergilere tam metin erişim 2010-2021  yılları arasını kapsamaktadır.

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Platforma girebilmek için kurumsal e-posta adresi ile önce üye olunması, daha sonra kurumsal e-posta adresine gelen doğrulama kodu onaylanmalı, kampus dışından erişim sağlanacaksa proxy ya da vpn ayarları da yapılmalıdır.

British Medical Association tarafından yayınlanan klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp konularında önde gelen 30 adet tıp dergisine tam metin erişim sağlanır, dergilere tam metin erişim 2018 yılı ve öncesini kapsamaktadır.

BookCites Atf Dizini Türkiye merkezli yayıncıların yayımladığı kitapları temel alan bir atıf dizinidir. Türkiye merkezli yayıncılar tarafından yayımlanan binlerce kitabı ve hakemli konferanslar/sempozyumlar sonucu yayımlanan akademik kitaplarda bulunan atıfları kapsar.

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır..

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan tam metin e-kitap koleksiyonudur.
CAB Direct Online Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Oxford University Press (OUP) tarafından yayınlanan dergilerden oluşan veritabanı; sanat, beşeri bilimler, biyokimya, moleküler biyoloji, ekoloji, iletişim, bilgisayar, mühendislik, genetik, ekonomi, işletme, ziraat, sağlık, tarih, dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, tıp, diş hekimliği, müzik, felsefe, siyasetbilim, din, psikoloji ve sosyoloji konularındaki dergileri içermektedir, dergilere tam metin erişim 2018 yılı ve öncesini kapsamaktadır.

  • Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC)

Cambridge Kristalografik Veri Merkezi’nin sunduğu veri tabanıdır.

Diş Hekimliği konularında tam metin kaynaklara erişim imkanı verir.

  • EBSCO Veritabanları (EKUAL)

Bu kapsamlı koleksiyon, bir üniversitenin araştırma yaptığı tüm konularda onbinlerce dergiyi özetleri ile birlikte indekslemekle kalmaz, 20,100’den fazla tam metin dergiye erişim imkanı sunar. Ayrıca, daha birçok farklı tam metin doküman içerir. eKitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri ve raporlar bu doküman türlerinden bazılarıdır. Özenle oluşturulan bu koleksiyondaki yayınlar; dünyanın en önemli yayıncılarından derlenmiş, alan indeksleri ve atıf indekslerine girebilmiş dergilerden oluşmaktadır.

EKUAL Kapsamındaki 26 Veritabanının tümü için erişim adresi

EBSCO eBook Academic Collection 218,000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan, hem sayı hem de içerik bakımından son derece kapsamlı bir disiplinlerarası tam metin e-kitap veri tabanıdır.

Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan Education Source veri tabanı, dünyanın en prestijli ve hakemli eğitim dergileri koleksiyonunu sunmaktadır ve eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için birincil danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanan bu eşsiz veri tabanı binlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Education Source veri tabanı, kullanıcılarınızın araştırmalarına değer katacak kitap, dergi, konferans bildirisi, kitap eleştirisi gibi çok çeşitli formatlarda birçok kaynağa erişim sağlamaktadır.

Otomotiv alanında e-öğrenme platformu, ayrıca Electude eğitmenlerin dersleri, alıştırmaları, görevleri ve testleri belirlemelerine, oluşturma, yönetme ve sınıflandırmalarına izin veren bulut tabanlı bir otomotiv e-öğrenme çözümüdür.

Kimya, biyokimya, genetik, moleküler biyoloji, nörolojik bilimler konularında 28 adet  Elsevier e-kitap serileri tam metin olarak görüntülenebilir, indirilebilir. 2012-2018 yıllarını kapsamaktadır.
Kitap listesi için tıklayınız.

Muhasebe ve Finans, Otomasyon, İş Etiği ve Tıp Hukuku, Sayısal Analiz, Matematik, Ekonomi, Eğitim, Elektronik Üretim ve Paketleme, İnovasyon, Sağlık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sanayi ve Kamu Sektörü Yönetimi, Bilgi ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletme, Öğrenme ve Geliştirme, Kütüphane ve Bilgi Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimi, İşletme, Kalite, Pazarlama, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Operasyon ve Lojistik Yönetimi, Organizasyon Çalışmaları, Performans Yönetimi ve Ölçümü, Strateji, Turizm ve Ağırlama, Siyaset ve Politika, Sosyoloji ve Antropoloji, Dil ve Dilbilim, Çevre, Psikoloji konularını içeren dergileri tam metin olarak kapsayan veritabanıdır.

  • Emerald Social Sciences eKitap Serileri:

Daha çok eğitim ve sosyoloji konusunda seri kitaplar içeren Sosyal Bilimler seri kitap paketi 1999 yılından başlayan eski ciltleri de dahil olmak üzere, yeni yayımlanacaklarla birlikte erişime açık olacaktır.  Yeni kitaplar yayımlandıkça erişime açılacaktır.
Emerald Social Science eBook koleksiyonu (Excel Dosyası)
Sociology Kitapları
Education Kitapları

Kaynak düzenleme, araştırmalarınızı paylaşma ve kaynakça oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecinizi sorunsuz ve kolay hale getiren bir yazılımdır.

Dil bilgisi, noktalama işaretleri, cümle yapısı ve kelime kullanımı gibi İngilizce dilinde yazım yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olan bir öğrenme uygulamasıdır.
Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Hukuk alanında 100 milyondan fazla sayfaya ve 2.000’den fazla hukuk / hukukla ilgili dergiye erişimi kapsayan bir veritabanıdır.

Hiperkitap sahip olduğu 30.000’e yakın Türkçe içerikle Türkiye’nin ilk e-kitap veri tabanıdır. Türkiye’nin öncü yayınevlerinden edebiyattan sanata, matematikten bilişime 29 kategoride binlerce kitaba dilediğiniz anda, dilediğiniz yerden erişim imkânı sağlar. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın ve konferans bildirilerini tam metin olarak kapsar.

InCites araştırmacı ve kurumlara ait yayınları değerlendirmeye olanak sağlayan bir akademik performans değerlendirme aracıdır. Bu araç, Web of Science atıf indeksi içeriğindeki yayınları yazar, kurum, coğrafi bölge, konu alanı, kaynak ve fon sağlayıcı kuruluşlar ölçeğinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi sağlar.

İslam ve Müslüman dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan bibliyografik bir veritabanıdır.

Akademik çalışmalarda makale kontrolü için kullanılan akademik intihal engelleme programıdır. IThenticate programı, 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veri tabanı ile programa yüklenen makale, ders kitabı, ders materyalleri, proje teklifleri karşılaştırmasının ve benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

İntihal.net (www.intihal.net) çevrimiçi kullanılabilecek bir benzerlik tespit yazılımıdır. Programla ilgili akademik veya öğrenci hesabı oluşturmak isteyen OMÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, erişim tanımlamaları ve hesap aktivasyon işlemleri için https://app.intihal.net/?modul=kullanici_yeni kayıt oluşturmaları gerekmektedir.

Erişim Adresi

Not: Kayıt işlemlerinin onaylanması için kayıt sırasında omu.edu.tr uzantılı mail adresi kullanılması gerekmektedir. (İletişim için ; Kütüphaneci Nagehan SARIOĞLU e-posta : nagehan.sarioglu@omu.edu.tr dahili telefon : 6823)

Kullanım Kılavuzu

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir.
Çevrimiçi Tanıtım ve Kullanım Sunumu

Bilimsel çalışmaları​n görsel bir biçimde yayınlandığı​ ve içeriğinde bilimsel video kayıtlarının bulunduğu JOVE veritabanı​nın tüm paketleri abonelik kapsamında erişime açılmıştır.

JSTOR, içerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi Kararları, Tüm Türk Hukuk Mevzuatı (Kanunlar Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Genelgeler… ), konusunda uzmanlaşmış kişilerin uzmanlık alanlarında yazmış oldukları digital kitaplar, makaleler, … konularına göre tasnif edilmiş çeşitli mevzuat gruplarını (Ticaret Mevzuatı, Mali Mevzuat …) içermektedir.

Ayrıntılı bilgi

Mühendislik ve ilgili bilim dallarına ait elektronik kitaplara ait tam metin veri tabanıdır. Veri tabanı için Türkçe Eğitim Videosu (Gelen ekranda sağ üst kısımda “Türkiye” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.)

LEHÇEDİZ Projesi, Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri; Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan kapsamlı bir veri tabanıdır. İçerisinde yer alan tüm metinlerin her bir kelimesi ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır. Artık kalın sözlükleri taşımadan; bilimsel araştırmalar için binlerce sayfa çevirmeden saniyeler araştırmalar sonuçlandırılmaktadır. Sadece internet erişimi olan bir cihaz ile bilimsel bir kitap veya makale için binlerce veri elde edebilmektedir. Tarih ,Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik vb. bölümler ve metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olan tüm bölümler için ideal ve TEK kaynaktır. LEHÇEDİZ Projesi araştırmacılar için önemli bir durak olmuştur. Proje üzerinden ülkemizin birçok üniversitesinden Yüksek Lisans, Doktora tezi yapılmış; bildiriler sunulmuş; makaleler hazırlanmıştır.
Ayrıntılı Doküman İçin Tıklayınız.

LexQamus, el yazması Osmanlıca belgelerdeki okunması zor kelimelerin çözülmesi noktasında araştırmacılara yardımcı olmayı hedefleyen bir platformdur.

Yeni nesil hukuk bilgi sistemi. Mevzuat, içtihat, literatür, dilekçe, sözleşme vb. içerir.

American Mathematical Society tarafından üretilen ve içerisinde makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik konusundaki en önemli bibliyografik bir veri tabanıdır. 1940 yılından günümüze kadar matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar ile yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi ve özet vermektedir.

Military Big Data; kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yüksek hacimli ve çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte en üst seviye doğruluk ve süratle kullanıcısına ulaştırarak; harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Erişim için linke tıkladıktan sonra açılan ekrandan sağ üstteki login butonuna tıklayınız, ardından sayfanın solunda yer alan IP Login panelini aktif etmek için gizlilik sözleşmesini (privacy policy) kabul ediniz.

Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanlarındaki tam metin e-dergilerden oluşturmaktadır.

Dünyanın en geniş kapsamlı online klasik müzik koleksiyonudur.
Erişim linki

Dünyanın en önemli sahne sanatları kayıt firmalarından 3.500’ün üzerinde uzun metrajlı konser, opera, bale, film ve belgesel sunuyor.
Erişim linki

Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili LWW dergilerini tam metin olarak kapsar.

İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır

İnsan anatomisine ait tüm katmanları interaktif bir şekilde modelleyerek tıp uzmanlarının çalışmalarında katkı sağlar. Aynı zamanda tıp eğitiminde kullanılabilecek ve tıp öğrencilerinin yetiştirilmesi sürecine destek verecek benzersiz bir kaynaktır.
Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri’nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861’de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.  Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.
Yardım dokümanı

Springer Nature B.V., Walter de Gruyter GmbH, Bloomsbury Academic, Amsterdam University Press, Open Book Publishers ve Amsterdam University Press’in de aralarında olduğu birçok yayıncıdan tam metin kitap içermektedir.

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda dergilere tam metin erişim imkânı sağlar, dergilere tam metin erişim 2019 yılı ve öncesini kapsamaktadır.

Fen bilimleri teknoloji ve tıp alanlarındaki Elsevier tam metin dergi koleksiyonudur.

Araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet ve atıf veri tabanıdır.

Sosyal Bilimler alanında yayınlanan 570 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.

SPORTDiscus with Full Text, spor, spor hekimliği ve spor bilimleri ile ilgili tüm alanlardaki en itibarlı ve kaliteli dergileri içeren, bu disiplinlerdeki araştırmacılar için özel olarak hazırlanmış en temel tam metin veri tabanıdır. Bu güvenilir kaynak, SPORTDiscus indeksinde yer alan ve indeks içerisinde en çok kullanılan dergileri tam metin olarak araştırmacı ve öğrencilerin kullanımına sunmaktadır. Tam metin arşivi 1930’lu yıllara kadar uzanan SPORTDiscus with Full Text, sunduğu yüzlerce dergi ile spor bilimlerine ve spor hekimliğine yönelik literatürünün tümünü eksiksiz şekilde içeren en kapsamlı kaynaktır.

2008, 2013, 2017 ve 2018 tarihli Springer kitapları tam metin olarak görüntülenebilir, indirilebilir.

Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki dergilere tam metin erişim sağlar.

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Thieme yayınevi tarafından yayınlanan 19 tanesi açık erişim olmak üzere 61 adet Tıp dergisine tam metin erişim sağlanır. Açık erişim dışı dergilerin erişim yılları 2000-2018 şeklindedir.

Akademik çalışmaların kontrolü için öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılan akademik intihal programıdır. Ayrıntılı bilgi..

Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu ile ülkemizde akademik yayıncılık alanından Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ege Yayınları, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Müzik Eğitim Yayınları, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi, Seçkin Kitabevi’ne ait 5000’i aşkın Türkçe kitap elektronik ortamda sunulmaktadır.

Turcademy kullanım rehberi

Atıf Dizini Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır. Atıf Dizini’nin amacı Türkiye kaynaklı “sağlık bilimleri” dergilerinde yayımlanmış güncel makalelere hızlı, kolay ve tek merkezden erişim sağlamak ve ulusal dergilerin atıf sayılarını arttırmaktır.  Universite icinden, ilgili fakultelerinizdeki her kullanicinin bir kereye mahsus ”yeni kullanici” olarak yukarida bulunan kayit adresi linkinden kayit yapmasi gerekmektedir.
Bu kayit islemi tamamlandiktan sonra, kendi olusturduklari kullanici adi ve sifre ile her zaman kurum ici / kurum disi erisim saglayabilirler.

Sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veritabanıdır, doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1980’den günümüze makalelerin, 1990’dan günümüze bildirilerin, bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler. Veritabanı ile ilgili eğitim dosyaları..
Yeni ara yüzün tanıtım filmi..

Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Wiley Online Library kapsamındaki 2015  tarihli, sosyal bilimler, kimya, sağlık bilimleri, matematik & istatistik ve veteriner bilimleri  konularındaki e-kitaplar, tam metin olarak görüntülenebilir, indirilebilir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize E-Mail Gönderebilirsiniz :