Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN

Atıf Dizinleri

22.01.2020
11.458
Atıf Dizinleri

BookCites Atf Dizini Türkiye merkezli yayıncıların yayımladığı kitapları temel alan bir atıf dizinidir. Türkiye merkezli yayıncılar tarafından yayımlanan binlerce kitabı ve hakemli konferanslar/sempozyumlar sonucu yayımlanan akademik kitaplarda bulunan atıfları kapsar.

InCites platformunun bir parçası olan Essential Science Indicators çalışma alanındaki etkili kişileri, kurumları, raporları, yayınları, ülkeleri ve çalışmayı etkileyebilecek gelişmekte olan diğer araştırma alanlarınn tespit edilmesini sağlamaktadır.

InCites araştırmacı ve kurumlara ait yayınları değerlendirmeye olanak sağlayan bir akademik performans değerlendirme aracıdır. Bu araç, Web of Science atıf indeksi içeriğindeki yayınları yazar, kurum, coğrafi bölge, konu alanı, kaynak ve fon sağlayıcı kuruluşlar ölçeğinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi sağlar.
InCites Tanıtım ve Kullanım Sunumu

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir.

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmaya, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özeti ve atıf veri tabanıdır.

Sosyal Bilimler alanında yayınlanan 570 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.

Atıf Dizini Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır. Atıf Dizini’nin amacı Türkiye kaynaklı “sağlık bilimleri” dergilerinde yayımlanmış güncel makalelere hızlı, kolay ve tek merkezden erişim sağlamak ve ulusal dergilerin atıf sayılarını arttırmaktır. Üniversite içinden, ilgili fakültelerinizdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ”yeni kullanıcı” olarak yukarıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapmasi gerekmektedir.

Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir. 1980’den günümüze makalelerin, 1990’dan günümüze bildirilerin, bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler.
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1980-present
Social Sciences Citation Index (SSCI) –1980-present
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1975-present
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –1990-present
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) –1990-present
Book Citation Index – Science (BKCI-S)—2005-present
Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)—2005-present
Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present
Veritabanı ile ilgili eğitim dosyaları
Yeni ara yüzün tanıtım filmi..

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize E-Mail Gönderebilirsiniz :