Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN

Dolaşım Ofisi

Bahri Gülçiçek
Memur
Tel: 0 362 312 19 19 / 6840
E-Mail:

Kadriye Öğüten
Bilgisayar İşletmeni
Tel: 0 362 312 19 19 / 6826
E-Mail:

Fatma Pak Turhan
Bilgisayar İşletmeni
Tel: 0 362 312 19 19 / 6836
E-Mail: fatma.pak@omu.edu.tr

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize E-Mail Gönderebilirsiniz :