Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN

Kurum Arşivi

30.01.2020
6.844
Kurum Arşivi
Kurum Arşiv (Merkez Arşiv) Birimi

Akademik ve idari birimlerin arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve arşivlik malzemelerin birim arşivlerine ve sonrasında Merkez Arşivi’ne teslimine, bilimsel ve yönetimsel amaçlı kullanılmasına; muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları belirlemektir.
Ayrıca; Birim arşivleri ve Merkez Arşivi’nin genel yapısını, çalışma yöntemlerini, Merkez Arşivi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi birimleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arasındaki ilişkiyi ve Merkez Arşivi’nin hizmet türlerini düzenlemektir.

Kurum Arşiv (Merkez Arşiv) Birimi Personeli
Kurum Arşiv Personeli
C
Kurum Arşiv Personeli
Mevzuat
Saklama Planları
Dokümanlar / Formlar
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize E-Mail Gönderebilirsiniz :