Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN
90 (362) 457 60 63

Kullanıcı Eğitimi

Anasayfa » Kullanıcı Eğitimi

Bu hizmet kapsamında ;

Eğitim verilecek gruplar oluşturulur. Gruplar, akademik ve idari personel; lisansüstü, lisans, ön lisans öğrencileri ve dış kullanıcılar şeklinde belirlenir.

Üst yönetime kullanıcı eğitimi ve bilgi okuryazarlığı programlarının önemi belirtilir. Üst yönetimle birlikte, sağlıklı bir iletişim kurularak, akademik birimler tarafından da bu hizmetin desteklenmesi sağlanır. Kütüphaneci-öğretim üyesi işbirliği çerçevesinde, değişen kullanıcı beklenti ve gereksinimlerine uygun kullanıcı eğitimleri organize edilir.

Her akademik yıl ya da yarı yıl başında yeni başlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine; kendi fakültelerinde yapılan oryantasyon günlerinde genel tanıtım amaçlı sunum ve söyleşiler gerçekleştirilir. Aynı gruplara belirli aralıklarla; fiziksel mekan tanıtımı, kütüphane koleksiyonuna erişim, kaynakların tanıtımı, internet hizmetleri, otomasyon programının tanıtımı yapılır. Koleksiyona dahil edilmesi istenen kaynaklar için izleyecekleri yol hakkında da bilgi verilir.

3. ve 4. sınıftaki lisans öğrencilerine konu odaklı eğitimler verilir, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi derslere misafir eğitmen olarak katılım sağlanır.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine, Enstitüler ile birlikte organize edilen Lisansüstü Eğitim Günlerinde sunum yapılır.

Ofislerde, bölümlerde, bilimsel bilgiye erişim derslerinde informal ya da formal eğitim (otomasyon programı, ekaynaklarda yayın arama, uygulamalı anlatım vb.) verilir.

Kurumumuzda göreve yeni başlamış akademisyenlere bire bir ya da küçük gruplar halinde eğitim verilir.

Dekanlar ve bölüm başkanları ile görüşülerek akademik birimlerde düzenli olarak gerçekleştirilen «makale saatleri, seminer» günlerinde eğitim düzenlenir.

Gerek görüldüğü taktirde bilimsel yayınevleri ve temsilcileri ile ürünleri, eğitimleri konusunda işbirliği sağlanır, öneriler/görüşler, geri bildirimler doğrultusunda programlar hazırlanır.

Kullanıcı Eğitimi ile ilgili ayrıntı bilgi için Öğretim Görevlisi Ethem OLUKCUOĞLU  (Dahili telefon : 6821 , e-posta : eolukcu@omu.edu.tr) ve Kütüphaneci Nagehan SARIOĞLU (Dahili telefon : 6823 , e-posta : nagehan.sarioglu@omu.edu.tr )  ile görüşebilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz :