Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN
90 (362) 457 60 63

Türkçe Veritabanları

Anasayfa » Türkçe Veritabanları

Nüfus, yaşam, sağlık, eğitim, kültür, adalet, seçim, istihdam, tarım, madencilik, enerji, sanayi ve iş, bina-inşaat, ulaştırma, turizm, ticaret, maliye, milli hesaplar, fiyatlar gibi çeşitli alanlardaki istatistiklere kolayca ulaşabileceğiniz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun kuruluşundan bu yana istatistik alanında üretmiş ve basmış olduğu yaklaşık 4500 yayına tam metin olarak erişebileceğiniz bir kütüphane

Erişim:  Serbest, Tam Metin

 

İlahiyat ve ilgili konularda tarama yapıp makalelerin tam metinlerine ulaşmanızı sağlayan İSAM hizmeti

Erişim:  Serbest, Tam Metin

 

  • İSAM Veritabanları

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı
İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Dokümantasyon Veri Tabanı
Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı

Erişim:  Serbest, Tam Metin

 

Türkiye’de üretilen süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki hukuk ile ilgili özgün araştırma ve derleme yazılarını elektronik ortamda depolamak, Hukuk literatürüne kolay, hızlı ve ekonomik bir biçimde erişilmesini sağlamak, Türk hukuk bilim insanına ulusal nitelikteki mevcut bilgileri sunarak çalışmalarına yardımcı olmak, Hukuk alanında ulusal düzeyde bibliyografik denetimi gerçekleştirebilmek, Araştırmalarda tekrarı önlemek, Uluslararası erişimi ve paylaşımı olanaklı kılmak, Dergilerin daha kaliteli ve sürekli yayınlanması için politikalar(kriterler) geliştirmek, Gelecekte dergi makalelerinin yanısıra aşamalı olarak bildiriler ve kitaplara da bilgisayar ortamında erişim sağlamak amaçlı oluşturulmuş 2010 tarihinden itibaren erişime açık veritabanı

Erişim: Serbest, Bibliyografik Künye + Özet (Bazı tam metin makalelere bağlantı verir)

 

1992’den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içermektedir.

Erişim: Serbest, Bibliyografik Künye + Özet (Bazı tam metin makalelere bağlantı verir)

 

2002 yılından itibaren Web’den erişime açık olan SBVT, ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı 18 ayrı konu başlığı altında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınları içermektedir. Veri tabanına giren dergiler uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen “Dergi Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda “SBVT oluşturma kurulu” danışmanlığında değerlendirilerek seçilmektedir.

Erişim: Serbest, Bibliyografik Künye + Özet (Bazı tam metin makalelere bağlantı verir)

 

Ülkemizde Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık ve Biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir. 2001 tarihinden itibaren veri tabanına girecek dergiler dergi değerlendirme kriterlerine uygun olarak belirlenmektedir.

Erişim: Serbest, Bibliyografik Künye + Özet (Bazı tam metin makalelere bağlantı verir)

 

1996 yılından bu yana Web’den kullanıcıların erişimine açık olan Tıp Veri Tabanı, Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır.Veri tabanı, sağlık bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, konuyla ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanına giren dergiler, uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen “Dergi Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda, “Türk Tıp Dizini Kurulu” tarafından değerlendirilerek seçilmektedir.

Erişim: Serbest, Bibliyografik Künye + Özet (Bazı tam metin makalelere bağlantı verir)

 

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir.

Erişim: Serbest

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz :