Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN

Wiley “Oku-Yayımla (Read and Publish) Anlaşması

<strong>Wiley “Oku-Yayımla (Read and Publish) Anlaşması</strong>

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen ve kütüphanemizin de dahil olduğu EKUAL Projesi kapsamında 2018 yılından bu yana erişim sağlanmakta olan Wiley dergileri anlaşması kapsamı 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür.

Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan söz konusu Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, kullanıcılarımız, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine erişim sağlamaya devam edecektir.

Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır. EKUAL Üyesi Kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.

AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

Söz konusu anlaşma kapsamında “yıllık AE makale yayımlama kotası” bulunmaktadır. Son beş yıllık verilere bakıldığında, anlaşma kapsamındaki AE makale kotalarının, TR adresli Wiley yayınlarının yarıdan fazlasını karşılayacağı öngörülmektedir. Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır. Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer” kuralına uygun olarak sıraya girecek ve halihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda, makalenin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

AE makale yayınlama desteği yapılacak dergi listesi için tıklayınız.

Yardımcı doküman ve sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

Detaylı bilgi almak  için tıklayınız.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize E-Mail Gönderebilirsiniz :