Personel

Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanlığı Personeli


Sinan İME Sözleşmeli Personel
  • 0 362 312 19 19 / 6843

Kitap, roman veya farklı kaynakların dijital ses kayıtlarına aktarılarak hiç görmeyen ya da az görme yetisine sahip engelli öğrenci, akademisyen ve tüm vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri materyaller oluşturmak.

Özge BAYKAL Kütüphaneci
  • 0 362 312 19 19 / 6829

Kataloglama ve Sınıflama, Süreli Yayınların teknik işlemleri, koleksiyonların nicelik ve nitelik olarak seçimi, ayrıca öğretim alanlarımız dışında olan fakat kullanıcılarımızın ihtiyacı bulunan yayınların da koleksiyonlarımıza mevzuat hükümlerince sağlanması işlemleri.

Nagehan SARIOĞLU Kütüphaneci
  • 0 362 312 19 19 / 6823

..

Tuğba DURGUT SÜREKLİ İŞÇİ
  • 0 362 312 19 19 / 6833

Kitap, roman veya farklı kaynakların dijital ses kayıtlarına aktarılarak hiç görmeyen ya da az görme yetisine sahip engelli öğrenci, akademisyen ve tüm vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri materyaller oluşturmak.

Sinan İME Sözleşmeli Personel
  • 0 362 312 19 19 / 6843

Kurumsal tanıtım ve haber içeriklerinin hazırlanması, yayınlanması, grafik tasarım ihtiyaçlarının giderilmesi

Sayfalar

Back to Top