Personel

Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanlığı Personeli


Fatma AKYOL Bilgisayar İşletmeni
  • 0 362 312 19 19 / 6826

Ödünç hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılara ; materyallerin ödünç verilmesi, iadesi, rezerve edilmesi, süresinin uzatılması, kurumdan ayrılan kullanıcıların ilişiklerinin kesilmesi gibi işlemlerde otomasyon dahilinde yardımcı olmak

Dr. Şirin ÇETİN Öğretim Görevlisi
  • 0 362 312 19 19 / 6842

Kitap, roman veya farklı kaynakların dijital ses kayıtlarına aktarılarak hiç görmeyen ya da az görme yetisine sahip engelli öğrenci, akademisyen ve tüm vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri materyaller oluşturmak.

Sinan İME Sözleşmeli Personel
  • 0 362 312 19 19 / 6843

Kitap, roman veya farklı kaynakların dijital ses kayıtlarına aktarılarak hiç görmeyen ya da az görme yetisine sahip engelli öğrenci, akademisyen ve tüm vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri materyaller oluşturmak.

Özge BAYKAL Kütüphaneci
  • 0 362 312 19 19 / 6829

Kataloglama ve Sınıflama, Süreli Yayınların teknik işlemleri, koleksiyonların nicelik ve nitelik olarak seçimi, ayrıca öğretim alanlarımız dışında olan fakat kullanıcılarımızın ihtiyacı bulunan yayınların da koleksiyonlarımıza mevzuat hükümlerince sağlanması işlemleri.

Nagehan SARIOĞLU Kütüphaneci
  • 0 362 312 19 19 / 6823

..

Sayfalar

Back to Top