Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Başkanlığımız bünyesindeki mesleki ve idari personelin kalite yönetim sistemimiz hakkındaki farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla seminer salonumuzda eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu ve Kütüphaneci Nagehan Sarıoğlu’nun verdiği eğitimde ; kalite nedir? kalite çalışmalarının amacı, kurumlarda kalite çalışmaları kullanıcı merkezlilik, memnuniyet, ihtiyaç ve beklentiler, OMÜ’de kalite çalışmaları kütüphanemiz ve kalite, UNİKYS, süreç yönetimi ve rollerimiz, geri bildirim konularında bilgilendirme yapıldıktan  sonra UNİKYS ara yüzünde yer alan modüllerle uygulama yapılmıştır.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize E-Mail Gönderebilirsiniz :