Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN
90 (362) 457 60 63

Deneme erişimi : Uptodate “Advanced”

24.03.2021
673
Deneme erişimi : Uptodate “Advanced”

Uptodate “Advanced” deneme erişimimiz 23 Nisan tarihine kadar açılmıştır. Erişim detayları ve bilgilendirme broşürü aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Erişim adresi : www.uptodate.com/online

UpToDate® Advanced™, klinik kararlara yönelik hasta odaklı bir yaklaşım sunarak, tedavi farklılıklarının azaltılmasına, ve tedavi aşamasında hasta sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

UpToDate Advanced ile, klinisyenler; UpToDate® Pathways ve Lab Interpretation™ uygulamalarını, uygun tarama, tanısal test, tedavi ve yatan hastanın desteklenmesi amacıyla, farklı temas noktalarında kullanabilmekte, Pathways ve Lab Interpretation yaygın tıbbi durumlara ve tedavi farklılıkları gösteren tıbbi durumlara da hitap etmektedir.

UpToDate Advanced– versiyonu ; özel durumlar dışında, aynı hastalığı bulunan hastalara uygulanan tedavilerdeki farklılıkların azaltılması ve tedavinin standartlaştırılması konusunda klinisyenlere destek olmaktadır.

Tedavi farklılıkları global bir sorundur ve bireysel hasta sonuçlarını, sağlık maliyetlerini ve popülasyonun genel sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu farklılıklar özellikle sık rastlanan tıbbi durumların tedavilerinde görülmektedir.

Uptodate Advanced versiyonu aşağıdaki 2 ek özelliği içermektedir:

UpToDate® Pathways ve Lab Interpretation™ 

Pathways nedir?  : Hasta bakım standartlarıdır. Hastalığın teşhisi ve tedavisinde doktorlara rehberlik eder, hastaya göre Interaktif algoritmalar sunar. interaktif tedavi algoritmaları sunarak standart tedavi protokollerinin tüm hekimler tarafından erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Hastanın durumu, özellikleri ve hastalığı ile ilgili belirli seçimler yapmanıza imkan vererek tedavi konusunda kararlarınızı destekleyen interaktif tedavi kılavuzları içermektedir.

Lab Interpretation nedir ? : Statik algoritmalardır. Normal olmayan laboratuvar sonuçlarını ve  klinik karışıklığa neden olan sebepleri yönetmede yol gösterici olur.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz :