Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane D.B. Kurupelit Kampusu 55139 Atakum/ SAMSUN

Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi Projesi Başladı

Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi Projesi Başladı

Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi’nde bulunan eserler, OMÜ tarafından desteklenen kapsamlı bir projeyle gün ışığına çıkarılacak.

OMÜ Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ladik Akpınar Fen Lisesi Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek olan proje, Dr. Öğr. Üyesi Cuma Yıldırım tarafından yürütülecek.

Prof. Dr. Ahmet Mutlu, Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin, Doç. Dr. İlyas Sucu, Doç. Dr. Aslı Yönten Balaban ile Doç. Dr. Hakkı Göker Önen’in araştırmacı olarak yer aldığı projeye OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından Nagehan Sarıoğlu kataloglama çalışmalarında uzmanlık desteği verecek. Proje sürecinde araştırma ortamının hazırlanması Ladik Akpınar Fen Lisesi Müdürü İlhan Ozan tarafından sağlanacaktır.

Proje sonunda, Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi’ndeki eserlerin bilimsel olarak kataloglanması ve içeriğinin analiz edilmesi hedefleniyor. Proje çıktılarının Samsun’un kültürel mirasına katkı sunması, Cumhuriyet tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar için kaynak oluşturması ve Köy Enstitüleri tarihine ışık tutması beklenmektedir.

Haber kaynağı: https://www.omu.edu.tr/tr/icerik/haber/akpinar-koy-enstitusu-kutuphanesi-projesi-basladi

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize E-Mail Gönderebilirsiniz :