ProQuest Dissertations & Theses Global
ProQuest Dissertations and Theses Global veritabanı, uluslararası tezlerde dünyanın en geniş arşividir.
Erişim Linki : http://search.proquest.com/pqdtglobal/index
YÖK Ulusal Tez Merkezi
Erişim Linki : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Kurumsal Tezler
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanat Enstitülerinde yapılmış olan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerinin elektronik ortamda tam metinleri, üniversitemiz akademik, idari personel ve öğrencilerine araştırmalarında kullandırılması amacıyla açık erişim ve kurumsal arşiv projesi çerçevesinde kütüphane otomasyon sistemine (LIBRA) aktarılmıştır.

Back to Top