Abone Veritabanları

VERİTABANI

VERİTABANI İÇERİĞİ

ASABE Technical Library

American Society of Agricultural and Biological Engineers yayınlarına tam metin erişim sağlayan platform..

British Medical Journals İngiltere'de yayınlanmakta olan tıp ve ilgili bilim dallarındaki dergileri kapsar.

CAB Abstracts

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır..

CAB International E-Books

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan tam metin e-kitap koleksiyonudur. CAB Direct Online Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu: https://prezi.com/jcfthglyuz7_/cab-direct-platformu-tantm-ve-kullanm-sunumu/

Clinical Key

Tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış, tam metin dergi, kitap, kanıta dayalı bilgi, multimedya, ilaç rehberleri gibi kaynakları içeren akıllı klinik bilgi motorudur.

Dentistry & Oral Sciences Source

Diş Hekimliği konularında tam metin kaynaklara erişim imkanı verir.

Dünya-eGazete Dünya gazetesinin elektronik ortamdaki eDünya veritabanına erişim sağlar

EBSCOHOST

Academic Search Premier (ASP) ve Business Source Complete (BSC); Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp, yaşam bilimleri ve güzel sanatlar konularını içeren tam metin  veritabanıdır.

Education Source

Eğitimle ve eğitim bilimleriyle ilgili dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin akademik veritabanıdır.

ELECTUDE

Otomotiv alanında e-öğrenme platformu, ayrıca Electude eğitmenlerin dersleri, alıştırmaları, görevleri ve testleri belirlemelerine, oluşturma, yönetme ve sınıflandırmalarına izin veren bulut tabanlı bir otomotiv e-öğrenme çözümüdür.

Emerald Management Xtra
 

Muhasebe ve Finans, Otomasyon, İş Etiği ve Tıp Hukuku, Sayısal Analiz, Matematik, Ekonomi, Eğitim, Elektronik Üretim ve Paketleme, İnovasyon, Sağlık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sanayi ve Kamu Sektörü Yönetimi, Bilgi ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletme, Öğrenme ve Geliştirme, Kütüphane ve Bilgi Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimi, İşletme, Kalite, Pazarlama, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Operasyon ve Lojistik Yönetimi, Organizasyon Çalışmaları, Performans Yönetimi ve Ölçümü, Strateji, Turizm ve Ağırlama, Siyaset ve Politika, Sosyoloji ve Antropoloji, Dil ve Dilbilim, Çevre, Psikoloji konularını içeren dergileri tam metin olarak kapsayan veritabanıdır.

Emerald Social Sciences eKitap Serileri:

Daha çok eğitim ve sosyoloji konusunda seri kitaplar içeren Sosyal Bilimler seri kitap paketi 1999 yılından başlayan eski ciltleri de dahil olmak üzere, yeni yayımlanacaklarla birlikte erişime açık olacaktır.  Yeni kitaplar yayımlandıkça erişime açılacaktır.
Emerald Social Science eBook koleksiyonu (Excel Dosyası)
Sociology Kitapları için; http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40057538
Education Kitapları için; http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40056804

ENDNOTE  Kaynak düzenleme, araştırmalarınızı paylaşma ve kaynakça oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecinizi sorunsuz ve kolay hale getiren bir yazılımdır. 
Hein Online Hukuk alanında 100 milyondan fazla sayfaya ve 2.000’den fazla hukuk / hukukla ilgili dergiye erişimi kapsayan bir veritabanıdır.

HukukTürk Veritabanı

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

IEEE / IEE Electronic Library (IEL)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın ve konferans bildirilerini tam metin  olarak kapsar.

InCites InCites araştırmacı ve kurumlara ait yayınları değerlendirmeye olanak sağlayan bir akademik performans değerlendirme aracıdır. Bu araç, Web of Science atıf indeksi içeriğindeki yayınları yazar, kurum, coğrafi bölge, konu alanı, kaynak ve fon sağlayıcı kuruluşlar ölçeğinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi sağlar. 

Index Islamicus Online

İslam ve Müslüman dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan bibliyografik bir veritabanıdır.

Ithenticate  Akademik çalışmalarda makale kontrolü için kullanılan akademik intihal engelleme programıdır. IThenticate programı, 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veri tabanı ile programa yüklenen makale, ders kitabı, ders materyalleri, proje teklifleri karşılaştırmasının ve benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

JCR (Journal Citation Reports)

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir.
Çevrimiçi Tanıtım ve Kullanım Sunumu: https://prezi.com/0xeo7qnis3nf/journal-citation-reports-jcr/

JOVE (Journal of Visualized Experiments)

Bilimsel çalışmaları​n görsel bir biçimde yayınlandığı​ ve içeriğinde bilimsel video kayıtlarının bulunduğu JOVE veritabanı​ abonelik kapsamında erişime açılmıştır.
Aboneliğimiz veritabanı içerisinde bulunan ; Biology, Neuroscience, Medicine, Immunology and Infection, Bioengineering paketlerini içermektedir.
http://www.jove.com/biology
http://www.jove.com/med
http://www.jove.com/neuro
http://www.jove.com/i2
http://www.jove.com/bioengineering

JSTOR

JSTOR, içerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

Knovel (Elektronik Kitap Veri tabanı) 

Mühendislik ve ilgili bilim dallarına ait elektronik kitaplara ait tam metin veri tabanıdır. Veri tabanı için Türkçe Eğitim Videosu (Gelen ekranda sağ üst kısımda “Türkiye” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.)

Lexpera Hukuk Bilgi Sistemi

Yeni nesil hukuk bilgi sistemi. Mevzuat, içtihat, literatür, dilekçe, sözleşme vb. içerir.

MathScinet

MathSciNet veritabanı, 1940 yılından günümüze kadar American Mathematical Society (AMS) tarafından üretilen ve içerisinde 1.6.milyondan fazla makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik ve uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar gibi konuları kapsayan önemli bibliyografik bir veritabanıdır.

Micromedex

İlaç tedavisi güvenliğinde, sağlık ve hastalık yönetiminde, toksiloji bilgisinde ve hasta eğitiminde tutarlılığı garanti etmek için tam bilgi sunar, kanita dayali tip, ilac bilgileri, toksikoloji ve alternatif tip konularini kapsayan bir referans kaynagidir.
Erişim tek kullanıcılıdır, kullanıcı adı ve şifre için ; kutuphane@omu.edu.tr adresine unvan, bölüm, ad, soyad, dahili telefon ve elektronik posta adresinizi bildirmeniz gerekmektedir.

Nature Journals All Nature Journals All Dergi Koleksiyonu  klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanlarındaki tam metin e-dergilerden oluşturmaktadır.

OVID Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journals

Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili LWW dergilerini tam metin olarak kapsar.

Palgrave Macmillan Journals

İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır

Primal Pictures

İnsan anatomisine ait tüm katmanları interaktif bir şekilde modelleyerek tıp uzmanlarının çalışmalarında katkı sağlar. Aynı zamanda tıp eğitiminde kullanılabilecek ve tıp öğrencilerinin yetiştirilmesi sürecine destek verecek benzersiz bir kaynaktır.
Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız.

ProQuest Dissertations and Theses Global

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.  Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir. Yardım dokümanı : https://proquest.libguides.com/pqdttr

Science Direct

Fen bilimleri teknoloji ve tıp alanlarındaki Elsevier tam metin dergi koleksiyonudur.

Scopus

Araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet ve atıf veri tabanıdır.

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

Sosyal Bilimler alanında yayınlanan 570 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.

SPORTDiscus with Full Text

Spor, spor tıbbı ve ilgili bilim dallarındaki bilimsel dergileri tam metin olarak kapsar.

SPRINGER E-BOOK COLLECTION

Elektronik kitaplara SpringerLink üzerinden erişim sağlanmaktadır. 2008, 2013, 2017 ve 2018 tarihli kitaplar tam metin olarak görüntülenebilir, indirilebilir. Linkler için PDF dosyaya tıklayınız.

Taylor & Francis Online Journals

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

The Times Digital Archive, 1785-2006

The Times gazetesinin 1785-2006 yıllarını kapsayan arşivini içerir.

Turnitin  Akademik çalışmaların kontrolü için öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılan akademik intihal programıdır. Ayrıntılı bilgi..

Türkiye Atıf Dizini

Atıf Dizini Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır. Atıf Dizini'nin amacı Türkiye kaynaklı "sağlık bilimleri" dergilerinde yayımlanmış güncel makalelere hızlı, kolay ve tek merkezden erişim sağlamak ve ulusal dergilerin atıf sayılarını arttırmaktır.  Universite icinden, ilgili fakultelerinizdeki her kullanicinin bir kereye mahsus ''yeni kullanici'' olarak yukarida bulunan kayit adresi linkinden kayit yapmasi gerekmektedir.
Bu kayit islemi tamamlandiktan sonra, kendi olusturduklari kullanici adi ve sifre ile her zaman kurum ici / kurum disi erisim saglayabilirler. Kayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

UpToDate Anywhere

Sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veritabanıdır, doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

WEB of SCIENCE (Science Citation Index ExpandedSocial Sciences Citation Index-Arts and Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index- Science--Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities

1980'den günümüze makalelerin, 1990'dan günümüze bildirilerin, bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler. Veritabanı ile ilgili eğitim dosyaları..
Yeni ara yüzün tanıtım filmi..

Wiley Online Library

Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Back to Top