Abone Veritabanları

VERİTABANI

VERİTABANI İÇERİĞİ

American Academy of Pediatrics (AAP) American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayinlanan  dergileri içerir.

ACS (American Chemical Society) Journals

ACS tarafından yayınlanan; uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi konularındaki dergilere, 1879 yılına dek uzanan arşivleriyle beraber tam metin erişim sağlar.

American Medical Association (AMA) Journals

American Medical Association (AMA) dergilerine tam metin erişim sağlayan platform..

Annual Reviews

Annual Reviews serilerinden temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler,  tıp ve yaşam bilimleri konularını içeren tam metin dergi koleksiyonu..

ASABE Technical Library

American Society of Agricultural and Biological Engineers yayınlarına tam metin erişim sağlayan platform..

ASTM Digital Library

American Society for Testing and Materials tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim sağlar.

ASTM Standards (IHS Standards Expert)

American Society for Testing and Materials tarafından yayınlanan ASTM standartları, ASTM tarafından yayınlanmış kitaplar ve teknik dokümanlar, TSE, ISO, DIN, BSI, vb. standart dokümanlarının bibliyografik ve özet bilgilerini içerir.

AV-DATA

AV-DATA havacılık ile ilgili en kapsamlı tam metin veritabanıdır..Erişim Bilgileri, Tanıtım Sunusu, Detaylı Bilgi..

Bioscientifica

Society for Endocrinology’nin dergilerini arşivleriyle birlikte içeren tam metin veritabanıdır. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

British Medical Journals

İngiltere'de yayınlanmakta olan tıp ve ilgili bilim dallarındaki dergileri kapsar.

CAB Abstracts

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır..

CAB International E-Books

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan tam metin e-kitap koleksiyonudur. CAB Direct Online Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu: https://prezi.com/jcfthglyuz7_/cab-direct-platformu-tantm-ve-kullanm-sunumu/

Cambridge Journals Online

Cambridge University Press tarafından çıkarılan Fen bilimleri, mühendislik,  mimarlık,  sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularını içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Clinical Key

Tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış, tam metin dergi, kitap, kanıta dayalı bilgi, multimedya, ilaç rehberleri gibi kaynakları içeren akıllı klinik bilgi motorudur.

Cochrane Library

Tıp ve sağlık bilimleri konularında tam metin kaynaklara erişim olanağı sağlar.

Dentistry & Oral Sciences Source

Diş Hekimliği konularında tam metin kaynaklara erişim imkanı verir.

Dünya-eGazete Dünya gazetesinin elektronik ortamdaki eDünya veritabanına erişim sağlar

EBSCOHOST

Academic Search Premier (ASP) ve Business Source Complete (BSC); Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp, yaşam bilimleri ve güzel sanatlar konularını içeren tam metin  veritabanıdır.

Education Source

Eğitimle ve eğitim bilimleriyle ilgili dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin akademik veritabanıdır. Ayrıntılı bilgi..

ELECTUDE

Otomotiv alanında e-öğrenme platformu, ayrıca Electude eğitmenlerin dersleri, alıştırmaları, görevleri ve testleri belirlemelerine, oluşturma, yönetme ve sınıflandırmalarına izin veren bulut tabanlı bir otomotiv e-öğrenme çözümüdür..ayrıntılı bilgi...kullanım kılavuzu..

Elsevier ExpertPath  Patologlar için oluşturulmuş karar destek sistemi 

ExpertPath, Elsevier firmasi tarafindan sunulan,  Amirsys tarafından patologlar için oluşturulmuş karar destek sistemidir. ExpertPath anatomik patalojinin tüm alanlarında tanınmış uzmanların ortak bilgi ve deneyimlerine anında erişim sunmaktadır.
Erişim Linki : https://app.expertpath.com/authenticate.go?vendor_id=Amirsys_IP_Authentication&group_id=Ondokuz_Mayis_University
Yardımcı doküman için tıklayınız.

Elsevier STATdx Radyoloji Karar Destek Sistemi

Elsevier Health Science tarafından sunulan STATdx Radyoloji Online Karar Destek Sistemi ile Amirsys Siyah Seri Kitap içeriği ve daha fazlası online kullanımınıza sunulmaktadır.STATdx, içerdiği çok geniş örnekler sayesinde radyoloji uzmanlarının daha hızlı ve daha doğru ‘tanı’ koymasına destek sağlar. Radyologlar çok çeşitli hastalık ve hasta kategorilerinde doğru teşhiste bulunmak için büyük baskı altında çalışmaktadırlar. STATdx, radyologların (1) karmaşık imaj teşhisleri  (2) farklı uzmanlık alanlarındaki imaj çalışmalarını okuma ve (3) öğrenci ve asistanlara yönelik eğitimlerinde ihtiyaç duydukları, doğru ve güncel cevaplara anında erişim sağlayan Radyoloji Online Karar Destek Sistemi’dir
Erişim Linki : https://app.statdx.com/authenticate.go?vendor_id=Amirsys_IP_Authentication&group_id=Ondokuz_Mayis_University
Tanıtım Videosu : http://www.geminiltd.com.tr/dosya/Discover_STATdx.mkv
STATdx Arayüz Sunumu: http://www.geminiltd.com.tr/images/userfiles/STATdx_Arayuz_Sunumu.zip

Emerald Management Xtra
 

Muhasebe ve Finans, Otomasyon, İş Etiği ve Tıp Hukuku, Sayısal Analiz, Matematik, Ekonomi, Eğitim, Elektronik Üretim ve Paketleme, İnovasyon, Sağlık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sanayi ve Kamu Sektörü Yönetimi, Bilgi ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletme, Öğrenme ve Geliştirme, Kütüphane ve Bilgi Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimi, İşletme, Kalite, Pazarlama, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Operasyon ve Lojistik Yönetimi, Organizasyon Çalışmaları, Performans Yönetimi ve Ölçümü, Strateji, Turizm ve Ağırlama, Siyaset ve Politika, Sosyoloji ve Antropoloji, Dil ve Dilbilim, Çevre, Psikoloji konularını içeren dergileri tam metin olarak kapsayan veritabanıdır.

Emerald Social Sciences eKitap Serileri:

Daha çok eğitim ve sosyoloji konusunda seri kitaplar içeren Sosyal Bilimler seri kitap paketi 1999 yılından başlayan eski ciltleri de dahil olmak üzere, yeni yayımlanacaklarla birlikte erişime açık olacaktır.  Yeni kitaplar yayımlandıkça erişime açılacaktır.
Emerald Social Science eBook koleksiyonu (Excel Dosyası)
Sociology Kitapları için; http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40057538
Education Kitapları için; http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40056804

FSTA Food Science & Technology Abstracts

Gıda Bilimi, gıda teknolojisi ve beslenme konusunda dünyanın önde gelen veritabanıdır. Food Science and Technology Abstracts veritabanı, gıda bilimi, gıda teknolojileri ve beslenme konulu bibliyografik ve özet bir bilgi veritabanıdır.

Euclid Prime  Euclid Prime Journals koleksiyonu, Project Euclid platformundan erişime sunulan 28 adet, yüksek etki faktörüne sahip matematik ve istatistik dergisini içermektedir.
Hein Online Hukuk alanında 100 milyondan fazla sayfaya ve 2.000’den fazla hukuk / hukukla ilgili dergiye erişimi kapsayan bir veritabanıdır.

HukukTürk Veritabanı

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

IEEE / IEE Electronic Library (IEL)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın ve konferans bildirilerini tam metin  olarak kapsar.

InCites InCites araştırmacı ve kurumlara ait yayınları değerlendirmeye olanak sağlayan bir akademik performans değerlendirme aracıdır. Bu araç, Web of Science atıf indeksi içeriğindeki yayınları yazar, kurum, coğrafi bölge, konu alanı, kaynak ve fon sağlayıcı kuruluşlar ölçeğinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi sağlar. 

Index Islamicus Online

İslam ve Müslüman dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan bibliyografik bir veritabanıdır.

Institute of Physics Publishing Journals

Fizik ve ilgili bilim dallarını içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

JCR (Journal Citation Reports)

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir. Ayrıntılı bilgi..
Çevrimiçi Tanıtım ve Kullanım Sunumu: https://prezi.com/0xeo7qnis3nf/journal-citation-reports-jcr/

JOVE (Journal of Visualized Experiments)

Bilimsel çalışmaları​n görsel bir biçimde yayınlandığı​ ve içeriğinde bilimsel video kayıtlarının bulunduğu JOVE veritabanı​ abonelik kapsamında erişime açılmıştır.
Aboneliğimiz veritabanı içerisinde bulunan ; Biology, Neuroscience, Medicine, Immunology and Infection, Bioengineering paketlerini içermektedir.
http://www.jove.com/biology
http://www.jove.com/med
http://www.jove.com/neuro
http://www.jove.com/i2
http://www.jove.com/bioengineering

JSTOR

JSTOR, içerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

Karger

Karger 1890’dan beri tıp dünyası için önemli yayınlar sunan ve bu alanda uzmanlaşan dünya üzerindeki birkaç yayıncıdan birisidir. Merkezi İsviçre, Basel’de bulunmaktadır. Sahip olduğu 100 yılı aşkın tecrübeyi, hakemli, güvenilir ve etki değeri yüksek dergiler yayınlamayı sürdürerek yayın hayatına devam etmektedir.
Tıp dünyasının çeşitli alanlarını kapsayan 95 adet dergi yayınlamaktadır. Bu dergiler onkolojiden, göz hastalıklarına, beslenmeden pediatriye kadar çok farklı branşları kapsamaktadır. Karger dergilerinin tamamına yakın kısmı PubMed’te listelenmektedir. Yayınların tamamı tıp alanı ile ilgilidir. Ayrıntılı bilgi ve kullanım kılavuzu..

Knovel (Elektronik Kitap Veritabanı)

Mühendislik ve ilgili bilim dallarına ait elektronik kitaplara ait tam metin veritabanıdır.
Veritabanı için Türkçe Eğitim Videosu (Gelen ekranda sağ üst kısımda “Türkiye” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir)

Legal Online Kütüphane Legal Yayıncılık kapsamındaki tam metin dergileri içerir

Legalbank Elektronik Hukuk Programı

Legalbank Mevzuat ve Kararlar Bankası ;  güncel ve geçmişe yönelik tüm hukuki belgelere internet üzerinden erişebilmenizi sağlayan bir elektronik hukuk bankasıdır.Legalbank yüz binlerce Yüksek Mahkeme Kararı, Mevzuat, Dilekçe ve Belge Örnekleri, Gerekçeler vb. bilgi ve belge içermektedir. 

Lexpera Hukuk Bilgi Sistemi

Yeni nesil hukuk bilgi sistemi. Mevzuat, içtihat, literatür, dilekçe, sözleşme vb. içerir.
Erişim adresi : http://www.lexpera.com.tr/Index.aspx

McGraw Hill Access Engineering Access Engineering veri tabanı, McGraw Hill Yayınevi tarafından kullanıcısına mühendislik konularındaki referans kaynakları dinamik bir platformda sunmaktadır. Veri tabanı en güvenilir kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Kitap koleksiyonu büyümekte, sürekli güncel tutulmakta, interaktif tablo ve grafiklerle desteklenmektedir.

Mary Ann Liebert

Mary Ann Liebert fen, sağlık ve teknik alanlarda 70’ten fazla yayını kapsar. Yayın yaptığı konular arasında; biyoteknoloji, biyomedikal araştırmalar, klinik tıp ve cerrahi, mühendislik ve teknoloji, çevre çalışmaları ve politikaları, hukuk ve ekonomi, toplum sağlığı gibi son derece önemli alanlar bulunmaktadır. Özellikle insan genomu ve doku mühendisliği alanında yaptığı yayınlar, araştırmacılar için son derece önem arz etmektedir.
Toplamda 76 adet dergiyi ve 92.000’den fazla tam metin makaleyi araştırmacılara sunmaktadır. Bu dergilerin önemli bir kısmı sağlık bilimleri ile ilgilidir.

MathScinet

MathSciNet veritabanı, 1940 yılından günümüze kadar American Mathematical Society (AMS) tarafından üretilen ve içerisinde 1.6.milyondan fazla makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik ve uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar gibi konuları kapsayan önemli bibliyografik bir veritabanıdır.

Micromedex

İlaç tedavisi güvenliğinde, sağlık ve hastalık yönetiminde, toksiloji bilgisinde ve hasta eğitiminde tutarlılığı garanti etmek için tam bilgi sunar, kanita dayali tip, ilac bilgileri, toksikoloji ve alternatif tip konularini kapsayan bir referans kaynagidir.
Erişim tek kullanıcılıdır, kullanıcı adı ve şifre için ; kutuphane@omu.edu.tr adresine unvan, bölüm, ad, soyad, dahili telefon ve elektronik posta adresinizi bildirmeniz gerekmektedir.

Nature Journals All Nature Journals All Dergi Koleksiyonu  klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanlarındaki tam metin e-dergilerden oluşturmaktadır.

OVID Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journals

Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili LWW dergilerini tam metin olarak kapsar.

Oxford Journals

Biyoloji, biyokimya, iletişim, mühendislik, ekonomi, işletme, genetik, sağlık bilimleri, tarih, dil araştırmaları, hukuk, matematik, müzik, felsefe, politik bilim, psikoloji, din, sosyoloji ile ilgili tam metin dergilere erişim imkanı sağlamaktadır.

Palgrave Macmillan Journals

ktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır

Press Reader

Her gun 100 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 5,000’in üzerinde günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orijinal  baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz eşsiz bir güncel gazete koleksiyonudur Kullanıcı Rehberi http://blog.pressreader.com/use-pressreader/
PressReader Yardım videolari : http://blog.pressreader.com/business/2015/02/13/pressreader-help-videos/
PressReader Kutuphane Videosu:https://www.youtube.com/watch?v=hJPAFfvG-DU&feature=youtu.be
Erişim Linki : http://www.pressreader.com/
Detaylı bilgi ve mobil erişim dokumanı için tıklayınız.

Primal Pictures

İnsan anatomisine ait tüm katmanları interaktif bir şekilde modelleyerek tıp uzmanlarının çalışmalarında katkı sağlar. Aynı zamanda tıp eğitiminde kullanılabilecek ve tıp öğrencilerinin yetiştirilmesi sürecine destek verecek benzersiz bir kaynaktır.
Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız.

ProQuest Agricultural Science Collection

US National Agricultural Library tarafından hazırlanan, Tarım ve Ziraat Bilimleri ile ilgili en geniş “tam metin”  veritabanıdır.

ProQuest Health and Medical Package

Tıp ve ilgili bilim dallarını kapsayan bu paketteki veritabanları: ProQuest Health-ProQuest Medical Library-Pharmaceutical News Index

ProQuest Dissertations and Theses Global

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.  Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir. Yardım dokümanı : https://proquest.libguides.com/pqdttr

PsycArticles

American Psychological Assocation (APA) tarafından yayınlanan, bilimsel dergilerde yer alan makaleleri tam metin olarak içeren veritabanıdır.

Radiological Society of North America (RSNA) 100 yıldan daha uzun bir süredir Radyoloji Bilimi ile ilgili teknik ve teorik gelişmeler ve çalışmalar üzerine yayım yapan The Radiological Society of North America (RSNA®) (www.rsna.org), dünya çapında 51,000’den fazla radyoloğu ve tıp uzmanını bir araya getiren bir dernektir. Radiology ve Radiographics dergilerini yayınlamaktadır

RSC (Royal Society of Chemistry) Journals

Royal Society of Chemistry tarafından yayınlanan kimya ve ilgili disiplinlerdeki dergilere 1841 yılından itibaren tam metin erişim sağlar. ayrıntılı bilgi..

SAGE Premier Journals  SAGE Premier Journals
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 824 (46'sı açık erişim olmak üzere) dergiye 1999 dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlar.

Science Direct

Fen bilimleri teknoloji ve tıp alanlarındaki Elsevier tam metin dergi koleksiyonudur.

Scopus

Araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet ve atıf veri tabanıdır.

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

Sosyal Bilimler alanında yayınlanan 570 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.

SPORTDiscus with Full Text

Spor, spor tıbbı ve ilgili bilim dallarındaki bilimsel dergileri tam metin olarak kapsar.

SPRINGER E-BOOK COLLECTION

Elektronik kitaplara SpringerLink üzerinden erişim sağlanmaktadır. 2008, 2013 ve 2017 tarihli kitaplar tam metin olarak görüntülenebilir, indirilebilir. Linkler için PDF dosyaya tıklayınız.

Taylor & Francis Online Journals

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

The Electrochemical Society (ECS)

ECS DL elektrokimya ve katı hal bilimi konu alanlarında yayımlanmış 5 dergi, ECS’nin dünya çapında düzenlediği toplantılara ilişkin 500’den fazla tutanak ve bu toplantılarda sunulmuş teknik yayınların özetlerinden oluşan ve bu kaynaklara online erişim imkanı veren bir platformdur.

The Times Digital Archive, 1785-2006

The Times gazetesinin 1785-2006 yıllarını kapsayan arşivini içerir.

Thieme Connect (Medical Package Journals)

Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili Thieme dergilerini tam metin olarak kapsar.

Turcademy

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.

Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Seçkin Yayıncılık, Palme Yayınevi ve Pegem Akademi’ye ait 2000’i aşkın dermesiyle güvenilir ve kaliteli içerik sunmayı hedefler.Erişim linki : https://www.turcademy.com/tr

Türkiye Atıf Dizini

Atıf Dizini Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır. Atıf Dizini'nin amacı Türkiye kaynaklı "sağlık bilimleri" dergilerinde yayımlanmış güncel makalelere hızlı, kolay ve tek merkezden erişim sağlamak ve ulusal dergilerin atıf sayılarını arttırmaktır.  Universite icinden, ilgili fakultelerinizdeki her kullanicinin bir kereye mahsus ''yeni kullanici'' olarak yukarida bulunan kayit adresi linkinden kayit yapmasi gerekmektedir.
Bu kayit islemi tamamlandiktan sonra, kendi olusturduklari kullanici adi ve sifre ile her zaman kurum ici / kurum disi erisim saglayabilirler. Kayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

UpToDate Anywhere

Sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veritabanıdır, doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıntıl bilgi için tıklayınız.

WEB of SCIENCE (Science Citation Index ExpandedSocial Sciences Citation Index-Arts and Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index- Science--Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities
Book Citation Index– Science (BKCI-S)-Book Citation Index Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)

1980'den günümüze makalelerin, 1990'dan günümüze bildirilerin, 2005'ten günümüze kitapların  bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler. Veritabanı ile ilgili eğitim dosyaları..
Yeni ara yüzün tanıtım filmi..

Wiley Online Library

Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Back to Top