Tuncay GÜR Memur
  • 362.312 19 19 / 1844
  • Satın Alma

Kütüphane yıllık bütçesinin ve satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Back to Top