Tuncay GÜR MEMUR
  • 1844
  • Satın Alma

Kütüphane yıllık bütçesinin ve satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Back to Top