Mustafa ÇELİK Hizmetli
  • 0 362 312 19 19 / 6846
  • Ödünç Hizmetleri

Ödünç hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılara ; materyallerin ödünç verilmesi, iadesi, rezerve edilmesi, süresinin uzatılması, kurumdan ayrılan kullanıcıların ilişiklerinin kesilmesi gibi işlemlerde otomasyon dahilinde yardımcı olmak

Back to Top