Ayşe Feride KOP Memur (Kütüphaneci)
  • 3063
  • Kataloglama ve Sınıflama

Kataloglama ve Sınıflama, Görsel ve İşitsel Materyallerin teknik işlemleri, Basında Üniversitemiz sayfasının editörlüğü

Back to Top