Özge BAYKAL Kütüphaneci
  • 0 362 312 19 19 / 6829
  • Koleksiyon Geliştirme

Kataloglama ve Sınıflama, Süreli Yayınların teknik işlemleri, koleksiyonların nicelik ve nitelik olarak seçimi, ayrıca öğretim alanlarımız dışında olan fakat kullanıcılarımızın ihtiyacı bulunan yayınların da koleksiyonlarımıza mevzuat hükümlerince sağlanması işlemleri.

Back to Top