Özgür İNAN SÜREKLİ İŞÇİ
  • 362.312 19 19 / 6820
  • Sekreterlik

Başkanlığın sekreterlik hizmetlerinin, gelen-giden evrak takibinin ve yazı işlerinin yürütülmesi

Back to Top