Kalite

Görev Tanımları

Sayısal Veriler

Hizmet Envanteri

Faaliyet Raporları

Kalite Politikamız


Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.

İletişim

Back to Top