İntihal Tespit Yazılımları

Turnitin 
Akademik çalışmaların kontrolü için öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılan akademik intihal programıdır. 
Sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Ithenticate 
Akademik çalışmalarda makale kontrolü için kullanılan akademik intihal programıdır. Sayfaya ulaşmak için tıklayınız 

Back to Top