Bibliyometrik Danışma Hizmetleri

Bibliyometrik Danışma Hizmetleri

Bu hizmet kapsamında ;

Atıf dizinlerinde yer alan Üniversitemiz adresli bilimsel yayınlar tespit edilir.

Bu yayınlar türlerine göre belirlenir (tam makale, derleme, bildiri, kitap bölümü, vaka sunumu, poster vb.)

Yayınlar yazar, bölüm, fakülte, alan dizin bilgilerine göre ayrıştırılır.

Yayınlar çeşitli kategorilerde analiz edilir.

Atıf raporu düzenlenir. (yazarların kendi yayınlarına yaptığı atıflar, dışarıdan gelen atıflar, ortalama atıf sayısı, h-index bilgisi vb.)

Yayınların yer aldığı dergilerin etki değerleri, hangi dizinlerde yer aldığı belirlenir.

Akademisyenlerin alanlara göre etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmaları teşvik edilir.

Öğretim üyesi başına düşen yayın, atıf sayısı hesaplanır.

Bu analizler, düzenli aralıklarla yapılarak ilgili birimlerle paylaşılır. (Kurumsal performans ya da akademik yükseltme ve atama kriterleri kapsamında, faaliyet raporlarında vb. kullanılır.)

 

Back to Top