Hizmetlerimiz

Sesli Kitap Hizmeti

Danışma Hizmetleri

Elektronik danışma hizmeti Ondokuz Mayıs Üniversitesi  akademik-idari personeli, öğrencileri ve diğer araştırmacılara verilen bir hizmettir. Görevli personellerimiz kendilerine yöneltilen sorulara, isteklere resmi tatil günleri dışında en kısa sürede yanıt vermektedir. 

Bilgi-Belge Sağlama

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensuplarına ve diğer araştırmacılara verilen Belge Sağlama Hizmetlerinin amacı, ihtiyaç duyulan kaynakları, (makale, kitap, tez bölümleri gibi) kurum içi ya da kurum dışı bilgi kaynaklarından yararlanarak sağlamaktır.

Yeni Gelen Kitaplar

Bibliyometrik Danışma Hizmetleri

Bibliyometrik Danışma Hizmetleri

Bu hizmet kapsamında ;

Atıf dizinlerinde yer alan Üniversitemiz adresli bilimsel yayınlar tespit edilir.

Bu yayınlar türlerine göre belirlenir (tam makale, derleme, bildiri, kitap bölümü, vaka sunumu, poster vb.)

Yayınlar yazar, bölüm, fakülte, alan dizin bilgilerine göre ayrıştırılır.

Yayınlar çeşitli kategorilerde analiz edilir.

Atıf raporu düzenlenir. (yazarların kendi yayınlarına yaptığı atıflar, dışarıdan gelen atıflar, ortalama atıf sayısı, h-index bilgisi vb.)

Yayınların yer aldığı dergilerin etki değerleri, hangi dizinlerde yer aldığı belirlenir.

Akademisyenlerin alanlara göre etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmaları teşvik edilir.

Öğretim üyesi başına düşen yayın, atıf sayısı hesaplanır.

Bu analizler, düzenli aralıklarla yapılarak ilgili birimlerle paylaşılır. (Kurumsal performans ya da akademik yükseltme ve atama kriterleri kapsamında, faaliyet raporlarında vb. kullanılır.)

 

İletişim

Back to Top