• 24 May 2017
  China English Academic Journals Full-text Database ve Journals Translations Project(JTP)

  Çin- China English Academic Journals Full-text Database:

  http://cstm.cnki.net/stmt

  Journals Translations Project(JTP):

  http://jtp.cnki.net/bilingual/home/index

  Erişim tarihleri: 22.05.2017 – 22.06.2017

  Çin - China English Academic Journals Full-text Database;

  Çin’de İngilizce dilinde yayımlanan 203 tam metin akademik e-dergi ve 2317 konferans bildiri e-kitaplarını içermektedir.

  Askeri bilimler, Bilgi Bilim, Edebiyat Eğitim, Ekonomi , Felsefe, Hukuk, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Tıp, Sağlık Bilimleri, Siyaset Bilimi, Sosyal Bilimler ve Ziraat alanlarında e-dergiler

  Journals Translations Project(JTP);

  Çin’de Çince yayımlanan akademik dergi ve makalelerin İngilizce tercümesini orijinali ile birlikte içermektedir.

  Back to Top