Başkanlık Yayınları

Rektörlük Merkez Kütüphanesi Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu 1988
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1988
133 sayfa

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları Yurtdışı Bilimsel Yayın Kataloğu 
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1988
52 sayfa

Üniversite Kütüphaneleri Tanıtım Kataloğu
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1992
ISBN 975-7636-11-8 / 178 sayfa

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları Toplu Kataloğu (1975-1992)
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1992
ISBN 975-7636-15-0 / 52 sayfa 
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanelerinde Bulunan Samsun ve Yakın Çevresi ile İlgili Yayınlar ve Diğer Çalışmaların Toplu Kataloğu
Yayın: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1993
ISBN 985-7636-16-9 / 81 sayfa
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi İhtisas Kitaplığı ve Arşivi Kitap Kataloğu
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1994
ISBN 975-7636-20-7 /101 sayfa
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile İlgili Yönetmelikler
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1994
43 sayfa
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi İhtisas Kitaplığı ve Arşivi Kupür Kataloğu
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1994
ISBN 975-7636-21-5 / 35 sayfa
 
Üniversite Kütüphaneleri Tanıtım Kataloğu (Handbook of University Libraries)
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1994
ISBN 975-7636-22-3 / 254 sayfa
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1994
ISBN 975-7636-23-1 /251 sayfa
 
19 Mayıs ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu. Bildiriler 16-20 Mayıs 1994
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1994
ISBN 975-7636-24-X /172 sayfa
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeleri SCI ve SSCI'e Giren Dergilerde Yayınlanmış Bilimsel Yayın Kataloğu
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1995
ISBN 975-7636-27-4 /59 sayfa
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları Yurtdışı Bilimsel Yayın Kataloğu
Yayın: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1996
ISBN 975-7636-32-0 / 94 sayfa
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yurtdışı Dergilerde Yayınlanmış Bilimsel Yayın Kataloğu
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1996
ISBN 975-7636-32-0 / 94 sayfa
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Dergilerde Yayınlanmış Bilimsel Yayın Kataloğu
Yayın: Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2000
ISBN 975-7636-44-4 / 226 sayfa
Back to Top