Kurum Arşivi

KURUM ARŞİV (MERKEZ ARŞİV) BİRİMİ

Akademik ve idari birimlerin arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve arşivlik malzemelerin birim arşivlerine ve sonrasında Merkez Arşivi’ne teslimine, bilimsel ve yönetimsel amaçlı kullanılmasına; muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları belirlemektir.
Ayrıca; Birim arşivleri ve Merkez Arşivi’nin genel yapısını, çalışma yöntemlerini, Merkez Arşivi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi birimleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arasındaki ilişkiyi ve Merkez Arşivi’nin hizmet türlerini düzenlemektir.

KURUM ARŞİV PERSONELİ

Sami ARSLAN (Şef)
Tel: 0 362 312 19 19 - 1783
E-Mail: sami.arslan@omu.edu.tr

Tamer GÜL (Şef)
Tel: 0 362 312 19 19 - 1784
E-Mail: tamer.gul@omu.edu.tr

SAKLAMA PLANLARI DOKÜMANLAR / FORMLAR MEVZUAT
Back to Top