Online Kaynaklar Abone Veritabanları

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın abone olduğu  online kaynaklar, aşağıda alfabetik olarak erişim şekli ve formatına göre yer almaktadır.

Abone olunan elektronik kaynaklara erişim, imzalanan lisans anlaşmaları gereği  IP kontrollü olarak sağlanmaktadır, kampus dışından da erişim için tıklayınız..

TÜBİTAK EKUAL Kullanım Hakları Sözlesmesi

Veritabanları ile ilgili yasal uyarıları lütfen okuyunuz...>>>

Veritabanları, elektronik kaynaklar, bilgi-belge sağlama, süreli yayınlar ile ilgili danışma danışma hizmeti almak için 3062 numaralı dahili telefondan Uzm. Ethem OLUKCUOĞLU ile görüşebilir, eolukcu@omu.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz..

VERİTABANI

VERİTABANI İÇERİĞİ

ERİŞİM
ACS (American Chemical Society) Journals ACS tarafından yayınlanan; uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi konularındaki dergilere, 1879 yılına dek uzanan arşivleriyle beraber tam metin erişim sağlar.

Tam Metin

American Medical Association (AMA) Journals American Medical Association (AMA) dergilerine tam metin erişim sağlayan platform..

Tam Metin

Annual Reviews Annual Reviews serilerinden temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler,  tıp ve yaşam bilimleri konularını içeren tam metin dergi koleksiyonu..

Tam Metin

ASCE Online Research Library Dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini kapsamaktadır .

Tam Metin

ASABE Technical Library American Society of Agricultural and Biological Engineers yayınlarına tam metin erişim sağlayan platform..

Tam Metin

ASTM Digital Library American Society for Testing and Materials tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim sağlar.

Tam Metin

ASTM Standards (IHS Standards Expert) American Society for Testing and Materials tarafından yayınlanan ASTM standartları, ASTM tarafından yayınlanmış kitaplar ve teknik dokümanlar, TSE, ISO, DIN, BSI, vb. standart dokümanlarının bibliyografik ve özet bilgilerini içerir.

Tam Metin

AV-DATA AV-DATA havacılık ile ilgili en kapsamlı tam metin veritabanıdır..Erişim Bilgileri, Tanıtım Sunusu, Detaylı Bilgi..

Tam Metin

British Medical Journals İngiltere'de yayınlanmakta olan tıp ve ilgili bilim dallarındaki dergileri kapsar.

Tam Metin

CAB Abstracts Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır..Ayrıntılı bilgi ve kullanım kılavuzu

Tam Metin

Cambridge Journals Online Cambridge University Press tarafından çıkarılan Fen bilimleri, mühendislik,  mimarlık,  sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularını içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Tam Metin

Clinical Key

Tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış, tam metin dergi, kitap, kanıta dayalı bilgi, multimedya, ilaç rehberleri gibi kaynakları içeren akıllı klinik bilgi motorudur.

Tam Metin

Cochrane Library Tıp ve sağlık bilimleri konularında tam metin kaynaklara erişim olanağı sağlar.

Tam Metin

Dentistry & Oral Sciences Source Diş Hekimliği konularında tam metin kaynaklara erişim imkanı verir.

Tam Metin

Ebrary Academic Complete (Elektronik Kitap Veritabanı) İşletme, Yönetim Bilimleri ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sağlık, Biyotıp ve Tıp Bilimleri, Tarih ve Beşeri Bilimler, Yaşam ve Fizik Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri konularındaki e-kitapları tam metin olarak içerir..Kitapların tam metnini indirmek için izlenecek yol..

Tam Metin

EBSCOHOST Academic Search Premier (ASP) ve Business Source Complete (BSC); Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp, yaşam bilimleri ve güzel sanatlar konularını içeren tam metin  veritabanıdır.

 

Tam Metin

 

EBSCO eBook Academic Collection Dünyadaki en geniş kapsamlı  disiplinlerarası tam metin elektronik kitap veritabanıdır..Kitapların tam metnini indirmek için izlencek yol..

  Tam Metin

Education Source Eğitimle ve eğitim bilimleriyle ilgili dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin akademik veritabanıdır. Ayrıntılı bilgi..

Tam Metin

ELECTUDE Otomotiv alanında e-öğrenme platformu, ayrıca Electude eğitmenlerin dersleri, alıştırmaları, görevleri ve testleri belirlemelerine, oluşturma, yönetme ve sınıflandırmalarına izin veren bulut tabanlı bir otomotiv e-öğrenme çözümüdür..ayrıntılı bilgi...kullanım kılavuzu..

Tam Metin

Multimedya + Interaktif Uygulamalar

 

Emerald Management Xtra
 
Muhasebe ve Finans, Otomasyon, İş Etiği ve Tıp Hukuku, Sayısal Analiz, Matematik, Ekonomi, Eğitim, Elektronik Üretim ve Paketleme, İnovasyon, Sağlık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sanayi ve Kamu Sektörü Yönetimi, Bilgi ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletme, Öğrenme ve Geliştirme, Kütüphane ve Bilgi Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimi, İşletme, Kalite, Pazarlama, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Operasyon ve Lojistik Yönetimi, Organizasyon Çalışmaları, Performans Yönetimi ve Ölçümü, Strateji, Turizm ve Ağırlama, Siyaset ve Politika, Sosyoloji ve Antropoloji, Dil ve Dilbilim, Çevre, Psikoloji konularını içeren dergileri tam metin olarak kapsayan veritabanıdır.

Tam Metin

Encyclopedia of Qur'an Kuran terimleri, görüşler, kişilikler, yer adları, kültürel tarih ve Kuran çalışmaları ile ilgili en önemli konularda yazılmış kutsal kitap yorumlarını içeren ansiklopedik veritabanıdır.

Bibliyografik künye + Özet

EuroSource (European Legislation and Standards Collection) EuroSource aktif ve güncel olmayan Avrupa Standartlarının, taslaklarının, uyum dokümanlarının Danish Standards Association (DS) uyarlamalarını, ürünlerle ilgili uyarlanmış, teklif edilmiş ve taslak EC mevzuatını içerir. Bunlar ürün tasarımında kontrol sağlayan, ürünler için zorunlu yasal gereklilikler ve hepsinden önemlisi tüm Avrupa’da uyumlu ürün güvenliğine yönelmeyi sağlayan “Yeni Yaklaşım” direktifleri içerir. EN Standartları, güncel Avrupa Standartları gerekliliklerini takip etmek isteyen ve Avrupa Birliği ülkelerine ithalat yapmak isteyen komponent üreticileri, ekipman üreticileri, tasarım danışmanları, kütüphaneler ve organizasyonlar tarafından kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve kullanım kılavuzu için tıklayınız..

Tam Metin

FSTA Food Science & Technology Abstracts Gıda Bilimi, gıda teknolojisi ve beslenme konusunda dünyanın önde gelen veritabanıdır. Food Science and Technology Abstracts veritabanı, gıda bilimi, gıda teknolojileri ve beslenme konulu bibliyografik ve özet bir bilgi veritabanıdır. Uzaktan erişim şifreleri için eolukcu@omu.edu.tr adresine başvurunuz.

Bibliyografik künye + Özet

HukukTürk Veritabanı Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

Tam Metin

Hiperkitap e-Kitap Veritabanı Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 8000 kitabı bulunmaktadır..kullanım kılavuzu..

Tam Metin

İdealonline Süreli Yayın Veritabanı İdealonline, fen ve sosyal bilimler alanlarında kapsamlı ve geniş bilgiyi Türkçe kaynaklarda da bulabilmek için oluşturulan bir elektronik süreli yayın veritabanıdır.

Tam Metin

IEEE / IEE Electronic Library (IEL) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın ve konferans bildirilerini tam metin  olarak kapsar.

Tam Metin

Index Islamicus Online

İslam ve Müslüman dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan bibliyografik bir veritabanıdır.

Bibliyografik künye + Özet

Institute of Physics Publishing Journals Fizik ve ilgili bilim dallarını içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Tam Metin

JCR (Journal Citation Reports)

 

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir. Ayrıntılı bilgi..

Bibliyometrik

JSTOR JSTOR, içerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

Tam Metin

Karger Karger 1890’dan beri tıp dünyası için önemli yayınlar sunan ve bu alanda uzmanlaşan dünya üzerindeki birkaç yayıncıdan birisidir. Merkezi İsviçre, Basel’de bulunmaktadır. Sahip olduğu 100 yılı aşkın tecrübeyi, hakemli, güvenilir ve etki değeri yüksek dergiler yayınlamayı sürdürerek yayın hayatına devam etmektedir.

Tıp dünyasının çeşitli alanlarını kapsayan 95 adet dergi yayınlamaktadır. Bu dergiler onkolojiden, göz hastalıklarına, beslenmeden pediatriye kadar çok farklı branşları kapsamaktadır. Karger dergilerinin tamamına yakın kısmı PubMed’te listelenmektedir. Yayınların tamamı tıp alanı ile ilgilidir. Ayrıntılı bilgi ve kullanım kılavuzu..

 

Tam Metin

Knovel (Elektronik Kitap Veritabanı) Mühendislik ve ilgili bilim dallarına ait elektronik kitaplara ait tam metin veritabanıdır.

Veritabanı için Türkçe Eğitim Videosu (Gelen ekranda sağ üst kısımda “Türkiye” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir)

Tam Metin

 

Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası MEVBANK ile Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 62 konu başlığı altında sunulmaktadır.
 

Tam Metin

Mary Ann Liebert Mary Ann Liebert fen, sağlık ve teknik alanlarda 70’ten fazla yayını kapsar. Yayın yaptığı konular arasında; biyoteknoloji, biyomedikal araştırmalar, klinik tıp ve cerrahi, mühendislik ve teknoloji, çevre çalışmaları ve politikaları, hukuk ve ekonomi, toplum sağlığı gibi son derece önemli alanlar bulunmaktadır. Özellikle insan genomu ve doku mühendisliği alanında yaptığı yayınlar, araştırmacılar için son derece önem arz etmektedir.
Toplamda 76 adet dergiyi ve 92.000’den fazla tam metin makaleyi araştırmacılara sunmaktadır. Bu dergilerin önemli bir kısmı sağlık bilimleri ile ilgilidir.
 

Tam Metin

MathScinet  

MathSciNet veritabanı, 1940 yılından günümüze kadar American Mathematical Society (AMS) tarafından üretilen ve içerisinde 1.6.milyondan fazla makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik ve uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar gibi konuları kapsayan önemli bibliyografik bir veritabanıdır.

 

Bibliyografik künye + Özet

OVID Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journals Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili LWW dergilerini tam metin olarak kapsar.

Tam Metin

Oxford Journals Biyoloji, biyokimya, iletişim, mühendislik, ekonomi, işletme, genetik, sağlık bilimleri, tarih, dil araştırmaları, hukuk, matematik, müzik, felsefe, politik bilim, psikoloji, din, sosyoloji ile ilgili tam metin dergilere erişim imkanı sağlamaktadır.

Tam Metin

ProQuest Agricultural Science Collection US National Agricultural Library tarafından hazırlanan, Tarım ve Ziraat Bilimleri ile ilgili en geniş “tam metin”  veritabanıdır.

Tam Metin

ProQuest Health and Medical Package Tıp ve ilgili bilim dallarını kapsayan bu paketteki veritabanları: ProQuest Health-ProQuest Medical Library-Pharmaceutical News Index

Tam Metin

ProQuest Dissertations and Theses Global  

ProQuest Dissertations and Theses Global veritabanı, uluslararası tezlerde dünyanın en geniş arşividir.

Tam Metin

PsycArticles American Psychological Assocation (APA) tarafından yayınlanan, bilimsel dergilerde yer alan makaleleri tam metin olarak içeren veritabanıdır.

Tam Metin

RSC (Royal Society of Chemistry) Journals Royal Society of Chemistry tarafından yayınlanan kimya ve ilgili disiplinlerdeki dergilere 1841 yılından itibaren tam metin erişim sağlar. ayrıntılı bilgi..

Tam Metin

Science Direct Fen bilimleri teknoloji ve tıp alanlarındaki Elsevier tam metin dergi koleksiyonudur.

Tam Metin

SciFinder SciFinder programını geliştiren Chemical Abstracts Service (CAS), American Chemical Society (ACS)’nin bir birimidir, kimya ve kimya ile ilgili bilim dallarında, dünyadaki en geniş veritabanına sahiptir. SciFinder özellikle Kimya ve Kimya ile ilgili bölümler; Biyoloji, Fizik, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Farmakoloji, Nanoteknoloji, Tekstil Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği vb. bölümlerin kullanabilecekleri önemli bir programdır. 10500’ün üzerinde fen bilimleri ile ilgili akademik dergiyi taramaktadır.
63 patent ofisinden gelen patentler taranabilmektedir.
73 milyon üzeri organik ve anorganik madde
64 milyon üzeri biyolojik dizi (sequences)
54 milyon üzeri reaksiyon
69 milyon üzeri ticari ürün kaydı
44’er milyondan fazla H- ve C- NMR spectra arşivi bünyesinde bulundurup, bunları tarama olanağı sağlamaktadır.
İçerik indeksleri, bilim adamları tarafından oluşturulmuştur. 24 saat bağlantı sunulmaktadır..

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kullanıcıları SciFinder kullanımı için kayıt linkinden kayıt olduktan sonra erişim linkinden SciFinder'a erişebilirler..kayıt olurken dikkat edilmesi gerekenler..

Tanıtım Filmi : http://www.youtube.com/watch?v=n6jB5U3ViXE

Bibliyografik künye + Özet

Tam Metin

Multimedya

Scopus Araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet ve atıf veri tabanıdır. Bibliyografik künye + Özet
SPORTDiscus with Full Text Spor, spor tıbbı ve ilgili bilim dallarındaki bilimsel dergileri tam metin olarak kapsar.

Tam Metin

SpringerLink Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri konularını içeren tam metin dergi koleksiyonudur..ayrıntılı bilgi..kullanım kılavuzu..

Tam Metin

Springer E-Book Collection Elektronik kitaplara SpringerLink üzerinden erişim sağlanmaktadır. SpringerLink platformunda abone olduğumuz e-kitapların yanındaki kutucuk yeşil renkte görüntülenmektedir.

Tam Metin

Taylor & Francis Online Journals Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Tam Metin

The Times Digital Archive, 1785-2006 The Times gazetesinin 1785-2006 yıllarını kapsayan arşivini içerir. Tam Metin
Thieme Connect (Medical Package Journals) Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili Thieme dergilerini tam metin olarak kapsar.

Tam Metin

Türkiye Atıf Dizini Sağlık profesyonellerine yönelik bir dizin olduğundan içeriğinde; tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri ve beden eğitimi ve spor branşlarından makaleler bulunmaktadır. Türkiye Klinikleri Periyodik Dergilerinin daha önceki sayılarına erişim için ; Tıp Veri Tabanı butonunu tıklamanız gerekmektedir.. Tam Metin
UpToDate Sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veritabanıdır, doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Tam Metin

WEB of SCIENCE (Science Citation Index ExpandedSocial Sciences Citation Index-Arts and Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index- Science--Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities

Book Citation Index– Science (BKCI-S)-Book Citation Index Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)

1980'den günümüze makalelerin, 1990'dan günümüze bildirilerin, 2005'ten günümüze kitapların  bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler. Veritabanı ile ilgili eğitim dosyaları..

Yeni ara yüzün tanıtım filmi..

Bibliyografik künye + Özet

Wiley Online Library Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Tam Metin

 

Önerileriniz ve görüşleriniz için bize yazın →

Bu sayfanın adresi : http://kutuphane.omu.edu.tr/aboneveritabanlari.htm

[Ana sayfa] [Katalog Tarama] [Deneme Veritabanları]